Overige

Trendrapport installatiebranche 2018

Snelle groei stelt branche voor ontwikkelingsuitdagingen

De technische installatiebranche groeit hard. Om aan de toenemende vraag naar installatiewerk te kunnen voldoen, staat de branche hierdoor voor de uitdaging voldoende vakmensen te vinden en te houden. Dit blijkt uit het onlangs door OTIB gepubliceerde rapport ‘Trends en ontwikkelingen in de technische installatiebranche 2018’. Met het verspreiden van het door onderzoeksbureau KBA Nijmegen opgestelde trendrapport stimuleert OTIB de bij het opleidings- en ontwikkelingsfonds aangesloten bedrijven om slim in te spelen op de ontwikkelingen en trends in de branche.

OTIB-directeur Sven Asijee stelt in het rapport vast dat de groei van de branche in het afgelopen jaar zowel op het gebied van technologisch ontwikkelingen als op het gebied van de groei van het werk en van het aantal medewerkers in een stroomversnelling is gekomen. Asijee: “Voor de technische installatiebranche is het daarom meer dan ooit van belang dat er voldoende gekwalificeerde medewerkers beschikbaar zijn en blijven en dat de medewerkers zich blijven ontwikkelen, zodat de bedrijven in de branche voorop lopen bij nieuwe ontwikkelingen en zo aantrekkelijk blijven voor klanten en medewerkers.”

Groei

Uit het trendrapport blijkt dat de werkgelegenheid in 2017 harder dan ooit in deze eeuw is gegroeid. Het rapport verwacht bovendien dat de werkgelegenheid in 2022 vrijwel terug zal zijn op het niveau van vóór de economische crisis. Deze groei wordt onder meer veroorzaakt doordat de technische installatiebranche een belangrijke speler is in de energietransitie, de circulaire economie en de digitalisering. Tegelijkertijd zorgt de aantrekkende Nederlandse economie voor extra werk.

Kansrijke ontwikkelingen en innovaties

Het rapport geeft ook aan dat de branche zich nadrukkelijk focust op de toekomst. Bedrijven zijn bezig met kansrijke ontwikkelingen en innovaties en met het onderscheiden van technologische innovaties van hypes. Deze toekomstgerichte werkwijze is volgens het rapport ook dé manier om aantrekkelijk te blijven voor (nieuwe) vakmensen. Tegelijkertijd kunnen goed gekwalificeerde vakmensen onderscheiden welke technische- en bedrijfsinnovaties toekomst hebben.

Scholing van levensbelang

Om de kansen voor de branche zo volledig mogelijk te kunnen benutten, is scholing van de branche van levensbelang. Het gaat hierbij niet alleen om het aantrekken van goed opgeleid vaktalent, maar ook om (een leven lang) leren op het werk. Om succesvol te blijven heeft de branche volgens het trendrapport op korte termijn andere kennis, vaardigheden en manieren van werken nodig. Dit betreft zowel de (bij)scholing van technische als communicatieve kennis en vaardigheden. Het rapport ziet voor iedereen in de branche de opdracht weggelegd om te investeren in scholing, zodat het vakmanschap zich toekomstbestendig blijft ontwikkelen.

 

Download hier:  ‘Trends en ontwikkelingen in de technische installatiebranche 2018’

Meer artikelen van OTIB :

Zij-instromers aan de slag in de installatietechniek


Met haar adviseurs arbeidsmarkt biedt OTIB ondersteuning aan werkzoekenden én aan technische installatiebedrijven die naarstig op zoek zijn naar gemotiveerde mensen. De adviseurs vinden kandidaten, koppelen partijen aan elkaar en zorgen dat de plaatsing van een nieuwe medewerker goed is voorbereid en soepel verloopt. Adviseur arbeidsmarkt Ilona Rengelink: “Werkgevers zien vaak niet welke kansen er

Nationale kampioenen bekend


Nederland is 38 jonge vakkampioenen rijker. 310 mbo studenten lieten hun beste vakwerk zien tijdens Skills The Finals, de nationale kampioenschappen van Skills Heroes, die van 20 tot en met 22 maart in RAI Amsterdam plaatsvonden. Sven Asijee (directeur OTIB), minister Van Engelshoven en de Amsterdamse wethouder Kukenheim reikten afgelopen vrijdag samen de prijzen uit aan de jonge vakhelden. Asijee

Topcoaches van het jaar bekend


De praktijkbegeleiders Desiree Kon van Installatiebureau Kon, Paul Christenhusz van Van Lente Systeemintegratie en Ben van Zelst van Installatiemensen zijn onlangs bekroond tot topcoach van het jaar. Zij mogen zich een jaar lang de beste praktijkbegeleiders in de installatiebranche noemen. Tijdens de uitreiking in Utrecht werden zij door de jury geroemd om hun ‘bereidheid een extra stap te zetten’

Trendrapport installatiebranche 2018


De technische installatiebranche groeit hard. Om aan de toenemende vraag naar installatiewerk te kunnen voldoen, staat de branche hierdoor voor de uitdaging voldoende vakmensen te vinden en te houden. Dit blijkt uit het onlangs door OTIB gepubliceerde rapport ‘Trends en ontwikkelingen in de technische installatiebranche 2018’. Met het verspreiden van het door onderzoeksbureau KBA Nijmegen opgestel

Loopbaan- en inspiratiecentrum tijdens beurs in Hardenberg


Tijdens twee van de grootste vakbeurzen voor de technische installatiebranche – de Installatie Vakbeurs Hardenberg en Elektro Vakbeurs Hardenberg, samen ook wel Vakbeurs Hardenberg genoemd –inspireert OTIB technisch talent tot ontwikkeling in loopbaan- en inspiratiecentrum. OTIB gelooft dat ontwikkeling van technische vakmensen essentieel is voor grote maatschappelijke uitdagingen zoals de Energie

Actieplan voor instroom technische vakmensen gestart


De provincie Gelderland, vakbonden, brancheorganisaties, opleidings- en ontwikkelingsfondsen, praktijkopleidingsbedrijven en mbo- en hbo-instellingen in Gelderland hebben de handen ineen geslagen om het groeiende tekort aan technische vakmensen in de regio aan te pakken. Met het beschikbaar stellen van scholingsvouchers biedt het actieplan ‘Leve(n)lang Gelders Vakmanschap’ zowel ervaren vakmensen


Veiligheid van installaties in woning in nationale norm NEN 8025 →

Deze 3 pagina's vind je misschien ook wel interessant:

ent.nl/manager