Overige

NVDE pleit voor meer budget voor de SDE++ in 2022

Om de klimaatdoelen van 2030 te halen, is op korte termijn meer actie nodig. En dat is mogelijk. Uit analyse van CE Delft blijkt namelijk dat de recent gepresenteerde Europese Green Deal zal leiden tot lagere SDE-uitgaven. De NVDE meent dat dit zeker twee miljard extra ruimte oplevert in 2022 waarmee extra investeringen in duurzame warmte mogelijk zijn.

“Het doel van 49% emissiereductie in 2030 is met de huidige plannen nog niet in beeld. De SDE++ is de belangrijkste motor om die reducties te realiseren,” geeft directeur NVDE Olof van der Gaag aan. “Omdat het tijd kost projecten te realiseren, moeten er op korte termijn een paar tandjes bij, ook in de SDE++. Afgelopen jaren is er budget voor duurzame energie onbenut gebleven, en soms zelfs teruggestort in de staatskas. Met een stijgende Europese CO2-prijs door de Green Deal komt er de komende jaren bovendien nog meer geld vrij in de SDE++. Op basis van het CE-Delft onderzoek denken wij dat er ruimte is om de energietransitie een extra boost van twee miljard te geven, vooral voor duurzame warmte.” 

Verder stelt de NVDE voor om de komende tijd te zorgen dat de tariefsystematiek van de SDE++ voor warmte verder wordt verbeterd. Vooral de methode voor het correctiebedrag. Daarnaast doet de analyse van CE Delft ook een aantal aanbevelingen om de structurele onderbesteding in de SDE++ te verkleinen. Bijvoorbeeld het starten van een statiegeldregeling voor aanvragen die de realisatiegraad van beschikte projecten verhoogt. Daarnaast helpt het wanneer met actuelere ramingen van energie- en CO2-prijzen wordt gewerkt en zijn er mogelijkheden de transparantie over de budgettering te verbeteren.

Duurzame warmte

De aandacht voor juist het thema duurzame warmte, hangt samen met het feit dat ruim de helft van ons energiegebruik bestaat uit warmte. De verduurzaming daarvan loopt echter nog flink achter; zeker wanneer naar verduurzaming van andere energievormen wordt gekeken zoals elektrische energie. NVDE pleit er dan ook voor om meer geld te besteden aan geo-, bio- en aquathermie en daarnaast aan warmtepompen en e-boilers voor de industrie, de gebouwde omgeving en de glastuinbouw.

 

Achtergrondinformatie is te vinden in de studie van CE Delft “Beter benutten van SDE++-budgetten”


Paul Rotteveel nieuwe bestuursvoorzitter stichting LightRec →

Deze 3 pagina's vind je misschien ook wel interessant: