Gebouwautomatisering

Jaarlijkse conferentie

Jaarlijkse conferentie

Op 5 november aanstaande organiseert de Nederlandse Branchevereniging voor Gebouw Automatisering de conferentie Bits, Bricks & Behaviour. Het doel van de conferentie is om de ontwikkelingen binnen gebouwautomatisering aan te kaarten en om eindgebruikers in contact te brengen met leveranciers van producten/diensten.

Gebouweigenaren, vastgoedbeleggers/-investeerders, projectontwikkelaars, directies en facility managers worden uitgenodigd om kennis met elkaar te delen en besef te creëren over de mogelijkheden voor een duurzamer Nederland. Het technisch verbeteren van gebouwen is een uitermate actuele kans voor gebouweigenaren, facility managers en gebruikers. De conferentie Bits, Bricks & Behaviour kan bogen op een jaarlijks stijgende interesse en toenemend bezoekersaantal.

Programma

Het programma van Bits, Bricks & Behaviour richt zich op kennisoverdracht in techniek (Bits), gebouwen (Bricks) en het gedrag en toepassingen bij eindgebruikers (Behaviour). Deze drie thema’s zullen in de vorm van drie tracks ingevuld worden tijdens het lezingenprogramma. Vragen die aan de orde zullen komen zijn: welke invloed heeft technologie op de bouw- en vastgoedsector? Wat zijn de voordelen van gebouwautomatisering voor stakeholders? Hoe bevordert gebouwautomatisering meer productiviteit en minder bedrijfsuitval? En op welke manier kun je met behulp van technologie een gebouw een andere functie geven? Ook andere thema’s komen aan bod, denk aan het Internet of Things, cyber security, digitalisering, duurzaamheid en de energietransitie.

Integraal en coöperatief werken

Piet van Veelen, Voorzitter van de Nederlandse Branchevereniging voor Gebouw Automatisering: “Samenwerking is de basis waarop we de uitdagingen van de komende decennia aan moeten gaan. Het klimaatvraagstuk dwingt ons tot integraal en coöperatief werken. We moeten ons de vraag stellen: “Wat is de plaats van technologie”, wat willen we bereiken is een wezenlijke ethische vraag, die we vervolgens technologisch zo goed mogelijk moeten invullen”.

Door de jaren heen heeft de conferentie Bits, Bricks & Behaviour zich ontwikkeld tot de conferentie om kennis op te doen over gebouwautomatisering en gebouwbeheersystemen. Toonaangevende bedrijven op het gebied van gebouwautomatisering presenteren zich in lezingen en op de informatiemarkt met producten, diensten en de noviteiten uit de branche. Het doel van de conferentie is om de ontwikkelingen binnen gebouwautomatisering aan te kaarten, maar ook om eindgebruikers met leveranciers van producten/diensten in contact te brengen. Gebouweigenaren, vastgoedbeleggers/-investeerders, projectontwikkelaars, directies, facility managers en andere stakeholders worden uitgenodigd om kennis met elkaar te delen en besef te creëren over de mogelijkheden voor een duurzamer Nederland.

Datum en locatie

De conferentie zal – op 5 november aanstaande in de Jaarbeurs te Utrecht – tegelijk plaatsvinden met het evenement Smart Homes & Intelligent Buildings. Bezoekers hebben toegang tot beide programma’s en de gemeenschappelijke informatiemarkt.

Meer artikelen van FHI :

Jaarlijkse conferentie


Op 5 november aanstaande organiseert de Nederlandse Branchevereniging voor Gebouw Automatisering de conferentie Bits, Bricks & Behaviour. Het doel van de conferentie is om de ontwikkelingen binnen gebouwautomatisering aan te kaarten en om eindgebruikers in contact te brengen met leveranciers van producten/diensten.


Kabelmanagement voor zonnepanelen →

Deze 3 pagina's vind je misschien ook wel interessant:

ent.nl/manager